Lytt

Radioserien kommer for nedlastning høsten 2018

De fire episodene tar for seg ulike temaer, har en varighet på mellom 25 og 30 minutter og kan lyttes til uavhengig hverandre.

«400 reinskaller, 400 kulehull»
Den samiske kunstneren Máret Anne Sara henger opp 400 reinskaller utenfor det norske Stortinget, alle med et kulehull i panna. Om kort tid skal høyesterett avgjøre om hennes lillebror, Jovsset Ánte Sara, må tvangsslakte deler av reinflokken sin etter pålegg fra staten. Les mer

«Baajh vaeride årrodh! La fjella leve!»
40 år etter Alta-saken er striden om naturressursene fortsatt like aktuell gjennom vannkraftutbygging, vindturbiner, gruvedrift, hytte- og veiutbygginger. I kampen for å forvalte samisk språk og kultur og kunnskap, er retten til naturressursene, retten til land og vann, helt sentral. Les mer

«Et bilde kan forandre»
1920 og 30-tallet var raseforskningens storhetstid. I løpet av et par tiår ble blant annet den samiske befolkningen fotografert og beskrevet som skitne, mindre intelligente og med generelt dårlig arveanlegg. I episoden er Fjellheims familiebilde den røde tråden i en fortelling om den samiske raseforskningen på en reise via gamle bildearkiver i Uppsala og forskningsarbeid i Tysfjord til den nylig opprettede Sannhetskommisjonen. Les mer

«Delvieh – Det som har vært borte kommer til syne igjen»
I denne episoden møter vi fire unge kvinner i ulike deler av Sápmi, det samiske territoriet. Sandra er språklærer fra det lulesamiske kjerneområdet på norsk side av grensa. Petra reiser mellom FN og en protestleir ved Tanaelva på grensa mellom Norge og Finland. Ánná Káisá har blitt kåret til årets unge kunstner på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms, og Márja graver fram og vekker til live urgamle sørsamiske joiker. På hver sin måte er de fire kvinnene opptatt av å forvalte og styrke den samiske arven. Les mer