«400 reinskaller, 400 kulehull»

Den samiske kunstneren Máret Anne Sara henger opp 400 reinskaller utenfor det norske Stortinget, alle med et kulehull i panna. Om kort tid skal høyesterett avgjøre om hennes lillebror, Jovsset Ánte Sara, må tvangsslakte deler av reinflokken sin etter pålegg fra staten. Det står ikke bare om den unge reindriftssamens næringsgrunnlag, men om framtida til et helt folk. Vil Høyesterett lytte til samene? Pågår det fortsatt en kolonisering av Sápmi?  

Episoden følger en intens periode av Máret Anne Saras kamp for broren sin gjennom kunstverket Pile´O Sápmi. Episoden gir en innsikt i den spesifikke rettssaken, men også i reindrifta som en samisk næring, og i utfordringer som oppstår når den møter norsk næringspolitikk og rettsvesen.

Varighet: ca. 25 min.