«Delvieh – Det som har vært borte kommer til syne igjen»

«Till Eder, I unga män och kvinnor, vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid ligger i Edra dra händer. Med Eder kraft skall vårt folk och land vidmakthållas.» Ordene i Elsa Laulas politiske manifest “Inför lif eller död” fra 1904, gir resonans i dag, selv over hundre år etter. Hennes folks framtid, er nå.

I denne episoden møter vi fire unge kvinner i ulike deler av Sápmi, det samiske territoriet. Sandra er en helt spesiell språklærer fra det lulesamiske kjerneområdet på norsk side av grensa. Petra reiser mellom FN og en protestleir ved Tanaelva på grensa mellom Norge og Finland. Ánná Káisá har blitt kåret til årets unge kunstner på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms, og Márja graver fram og vekker til live urgamle sørsamiske joiker nesten alle hadde glemt at eksisterte. På hver sin måte er de fire kvinnene opptatt av å forvalte og styrke den samiske arven.

Varighet: ca. 25 min.