«I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi – 100 år med Samisk rettighetskamp» er en radiodokumentar med samiske kvinnestemmer. Elsa Laula Renberg var en pådriver for det første samiske landsmøte i  1917 og har for mange blitt et symbol på samisk kamp.

I radioserien deler tolv samiske kvinner sine fortellinger. De fire episodene skildrer alt fra kampen om naturressurser, kolonisering, fornorskning, rasebiologi til språk, kunst og kultur. Mange av sakene Elsa Laula Renberg kjempet for hundre år tilbake, viser seg aktuelle også i dag.

Lytt

Radioserien kan du lytte til her: https://wp.me/Pa9n8E-N

De fire episodene tar for seg ulike temaer, har en varighet på mellom 25 og 30 minutter og kan lyttes til uavhengig hverandre.

«400 reinskaller, 400 kulehull»
Den samiske kunstneren Máret Anne Sara henger opp 400 reinskaller utenfor det norske Stortinget, alle med et kulehull i panna. Om kort tid skal høyesterett avgjøre om hennes lillebror, Jovsset Ánte Sara, må tvangsslakte deler av reinflokken sin etter pålegg fra staten. Les mer

«Et bilde kan forandre»
1920 og 30-tallet var raseforskningens storhetstid. I løpet av et par tiår ble blant annet den samiske befolkningen fotografert og beskrevet som skitne, mindre intelligente og med generelt dårlig arveanlegg. I episoden er Fjellheims familiebilde den røde tråden i en fortelling om den samiske raseforskningen på en reise via gamle bildearkiver i Uppsala og forskningsarbeid i Tysfjord til den nylig opprettede Sannhetskommisjonen. Les mer

«Baajh vaeride årrodh! La fjella leve!»
40 år etter Alta-saken er striden om naturressursene fortsatt like aktuell gjennom vannkraftutbygging, vindturbiner, gruvedrift, hytte- og veiutbygginger. I kampen for å forvalte samisk språk og kultur og kunnskap, er retten til naturressursene, retten til land og vann, helt sentral. Les mer

«Delvieh – Det som har vært borte kommer til syne igjen»
I denne episoden møter vi fire unge kvinner i ulike deler av Sápmi, det samiske territoriet. Sandra er språklærer fra det lulesamiske kjerneområdet på norsk side av grensa. Petra reiser mellom FN og en protestleir ved Tanaelva på grensa mellom Norge og Finland. Ánná Káisá har blitt kåret til årets unge kunstner på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms, og Márja graver fram og vekker til live urgamle sørsamiske joiker. På hver sin måte er de fire kvinnene opptatt av å forvalte og styrke den samiske arven. Les mer

Book radiokino

I gjennom 2018 har vi formidlet dokumentaren gjennom ulike former for “radiokino”. Radiokino er samlytting, og kan like gjerne skje i en kinosal som i et klasserom, i stua eller en garasje, gjerne med dempet belysning, i et rom som egner seg for lyd og lytting. Av teknisk utstyr kreves kun gode høytalere.

Vi bistår gjerne med tilrettelegging av radiokino. Det kan med fordel skje gjennom å sette den i en større ramme, for eksempel gjennom en muntlig introduksjon, der vi kan fortelle om prosessen bak radioserien, innlede tema for episoden eller ved å knytte den til en live debatt, samtale eller musikk.

Har du lyst å arrangere radiokino for en skoleklasse, på en konferanse, festival eller på samfunnshuset, ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt oss

Ved spørsmål om radioserien eller booking av radiokino, ikke nøl med å ta kontakt med oss på epost radiodok.sapmi(krøllalfa)gmail.com eller på Facebook.

tlf: 97719234 (Astrid Fadnes)
tlf: 992 39 715 (Susanne Normann)
tlf: 916 38 231 (Eva Fjellheim)
tlf: 992 43 132 (Ingrid Fadnes)

Om prosjektet

Elsa Laula Renberg ble særlig trukket fram og kjent under 100-årsjubileet for det første samiske landsmøte i 1917 som Laula Renberg var en avgjørende pådriver for. I biografien om den sørsamiske rettighetsforkjemperen, utnevnes hun til samefolkets store Minerva. Hun var aktiv i å formidle og kjempe for retten til naturressurser og skolegang  – for mange er hun blitt et symbol på samisk kamp. Les mer om prosjektet her

Radioprosjektet er laget for kvinneradioen RadiOrakel med støtte fra Sametinget og Fritt Ord. Kollektivet bak serien heter Søstrene Suse og består av: Eva Maria Fjellheim, Susanne Normann, Ingrid Fadnes, Astrid Fadnes og klipper og veileder Kjersti Kanestrøm Lie. Eva Maria Fjellheim er også fortellerstemmen i episodene.