Anonse: Radiokino på Globaliseringskonferansen!

På globaliseringskonferansen blir det Radiokino! Radiodokumentaren «I Elsa Laulas Fotspor gjennom Sápmi – 100 år med samisk rettighetskamp» vil presentere to av våre fire episoder. Du kan høre en, eller du kan høre begge. Vi kommer til å innlede episodene og svare på spørsmål i etterkant.

Hva er radiokino? Radiokino er å lytte i fellesskap eller det vi kaller samlytting. Du kan legge deg ned, lene deg tilbake, lukke øyene om du vil og la bildene bli skapt i ditt eget hode. Vi skal ha radiokino i rommet Mezzaninen og lover rolig og behagelig steming og kanskje en kaffikopp.

Vi skal først spille av: «400 reinskaller, 400 kulehull» (23 min.)
Den samiske kunstneren Máret Anne Sara henger opp 400 reinskaller utenfor det norske Stortinget, alle med et kulehull i panna. Om kort tid skal høyesterett avgjøre om hennes lillebror, Jovsset Ánte Sara, må tvangsslakte deler av reinflokken sin etter pålegg fra staten. Det står ikke bare om den unge reindriftssamens næringsgrunnlag, men om framtida til et helt folk. Vil Høyesterett lytte til samene? Pågår det fortsatt en kolonisering av Sápmi?

Episoden følger en intens periode av Máret Anne Saras kamp for broren sin gjennom kunstverket Pile´O Sápmi. Episoden gir en innsikt i den spesifikke rettssaken, men også i reindrifta som en samisk næring, og i utfordringer som oppstår når den møter norsk næringspolitikk og rettsvesen.

Så vil vi spille av episden: «Et bilde kan forandre» (25 min.)
Et bilde: Fem personer sitter rundt et lite bord på et gresstun. I midten sitter en eldre kvinne. Over henne står en mann og klemmer et instrument av metall rundt hodet hennes. Kvinnen heter Sara Paulsen og er Eva Fjellheims maadteraahka, oldemor.

Episoden “Et bilde kan forandre” ser nærmere på samisk raseforskningen. 1920 og 30-tallet var raseforskningens storhetstid. I løpet av et par tiår ble blant annet den samiske befolkningen fotografert og beskrevet som skitne, mindre intelligente og med generelt dårlig arveanlegg. I episoden er Fjellheims familiebilde den røde tråden i en fortelling om den samiske raseforskningen på en reise via gamle bildearkiver i Uppsala og forskningsarbeid i Tysfjord til den nylig opprettede Sannhets -og forsoningkommisjonen.

https://globalisering.no/program/

%d bloggere liker dette: